Ann Edholm, Eva Löfdahl , Richard Nonas, Antony Gormley, Phil Sims, Serge Spitzer, Ulf Rollof, Bill Woodrow
»Samlingsutställning«

Stockholm, December 01, 1994